About

TheStarVN is established for the purposes of comment, review, criticism and news reporting on celebrities, public events serving the Vietnamese communities around the world.

TheStarVN là một trang bình luận và thông tin đa chiều. Cộng tác với TheStarVN là những tác giả có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh liên quan. Các cây bút đến từ khắp nơi trên thế giới có người Việt sinh sống do đó có thể bộc lộ quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Quan điểm của bài viết là của riêng tác giả không phải và cũng không nhất thiết trùng với quan điểm của TheStarVN.