“Thần y” Võ Hoàng Yên bất ngờ xuất hiện tại Mĩ để chữa bệnh từ thiện.

Lương y Võ Hoàng Yên, người nổi tiếng bằng việc chữa trị bệnh từ thiện tại Việt Nam và một số nơi trên thế giới ở Mĩ, Úc, Canada … đã bất ngờ xuất hiện tại miền Nam California để chữa bệnh từ thiện cho bà con kiều bào Hải Ngoại.

Read more