Giám đốc Truyền thông Hope Hicks cố vấn quan trọng của Nhà Trắng

Tổng Thống Donald Trump là người rất giỏi trong việc phát hiện và trọng dụng nhân tài. Điển hình trong số đó là Cố vấn Truyền thông Nhà Trắng Hope Hicks, năm nay mới 29 tuổi. Trước khi được Tổng Thống Mĩ trọng dụng, cô hoàn toàn không được biết tới trên Chính Trường.

Read more